I. CÁC CỤM CHỨC NĂNG

1.CỤM PHẢ ĐỒ

1.1 Thành viên :chọn hiển thị thành viên.

Tất cả thành viên: tất cả thành viên trong dòng họ sẽ hiển thị trên phả đồ

Con trai và Con gái: tất cả thành viên là con trai và con gái sẽ hiển thị (con dâu và con rể không hiển thị).

Con trai: chỉ con trai trong dòng họ được hiển thị.

1.2 Bảng vẽ: lựa chọn màu sắc của bảng vẽ, khoảng cách giưa khung từng thành viên…

1.3 khung ảnh thẻ: khung ảnh của từng thành viên, màu nền từng thành viên

2. Cụm Hỗ trợ in ấn

2.1 Khung viền

khung viền

2.2 Tiêu đề : lựa chọn hình ảnh tiêu đề, tên dòng họ……

chỉnh sửa tiêu đề

2.3 Nền: lựa chọn hoạ tiết rồng phượng, trống đồng, song rồng….. và các kiểu hiển thị của hoạ tiết.

Lựa chọn nền cho phả đồ

3. Menu bar

MENU BAR

3.1 Loại thẻ thành viên: chọn thẻ của từng thành viên hiểu thị theo kiểu dọc, ngang, rút gọn….

3.2 phần trăm hiển thị của phả đồ.

3.3 Hiển thị phả đồ vừa màn hình.

3.4 Tối ưu hoá kích thước chiều ngang.

3.5 Hiển thị người đầu tiên trong phả đồ. (cụ tổ/ trưởng chi/ trưởng nhánh/ trưởng phái)

3.6 Căn giữa phả đồ trong khổ giấy.

3.7 cây cơ bản.

3.8 cây mở rộng.

3.9 cây ghép.