Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định của Gia phả Đại Việt là admin. Muốn chuyển đổi thành Tên đăng nhập và mật khẩu của riêng cá nhân.

Vào tap menu chọn chực năng “Thông tin người dùng”

Thông tin người dùng

Để thay đổi thành Tên đăng nhậpmật khẩu của cá nhân người dùng. Nhập đầy đủ thông tin bên dưới

  • Nhập tên mới.
  • Nhập mật khẩu hiện tại. (mật khẩu mặc đinh là admin)
  • Nhập mật khẩu mới
  • xác nhận lại mật khẩu
màn hình đổi TT người dùng nhập đầy đủ

Ấn nút CẬP NHẬT để thay đổi thông tin.

Trong quá trình sửa dụng nếu cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Điện thoại: (+84 24) 3787 7526 (Từ 8:00 đến 17:30, thứ 2 đến thứ 6)
Email: hotro@giaphadaiviet.com (24/24)

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet