màn hình danh sách thành viên

Tìm kiếm và hiển thị các thành viên dòng họ.

Tại chức năng này sẽ hiển thị toàn bộ các thành viên đã nhập vào phần mềm.

Người dùng có thể tìm kiểm theo các bộ lọc. gõ tên thành viên cần tìm, bộ lọc theo giới tính, trạng thái (tất cả, còn sống, đã mất), loại thành viên (trong dòng họ,ngoài dòng họ, dâu rể)….

Người dùng có thể sắp xếp các thành viên theo đời, theo năm sinh.

Xuất danh sách thành viên theo bộ lọc ra file Word và Excel.

Tại màn Danh sách thành viên. Người dùng có thể thêm thành viên mới.

Xuất danh sách thành viên ra file excel và word theo bộ lọc.

Có thể lựa chọn số đời cần xuất.

Lựa chọn độ tuổi.

Ngoài ra tại màn hình này người dùng có thể nhìn thấy được các thông tin thống kê.

Tổng số thành viên nam, nữ, trạng thái thành viên……

Trong quá trình sửa dụng nếu cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Điện thoại: (+84 24) 3787 7526 (Từ 8:00 đến 17:30, thứ 2 đến thứ 6)
Email: hotro@giaphadaiviet.com (24/24)

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet