NHÂN KHÍ – CÁCH VẬN DỤNG NHÂN KHÍ

NHÂN KHÍ – CÁCH VẬN DỤNG NHÂN KHÍ

NHÂN KHÍ ảnh minh họa Khí của con người được đánh dấu từ lúc chúng ta chào đời – thời điểm chúng ta thở hơi thở đầu tiên, cũng như dấu vân tay, khí của con người chỉ có một và duy nhất. Nhân khí được sinh ra từ trong cơ thể từ những nguồn năng lượng được liên...
TÊN VÀ THỨ BẬC TIÊN NHÂN

TÊN VÀ THỨ BẬC TIÊN NHÂN

Có mấy vấn đề cần lưu trong Tộc Phả, Gia Phả xưa: Tính cách quan trọng: Ở mỗi đời, người xưa chú trọng đến công danh, cách ăn ở trong xã hội, các tên và mồ mả. Tất cả đều phải được ghi đầy đủ.Công danh: Nếu rõ công danh sự nghiệp, đức độ.Cách ăn ở: Kể lại tất cả những...
error: Nội dung đã được bảo vệ, vui lòng liên lạc tới ban quản trị website.