TÌM VÀ XÁC ĐỊNH “LONG MẠCH” Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG

TÌM VÀ XÁC ĐỊNH “LONG MẠCH” Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG

LONG MẠCH Ở ĐỒNG BẰNG VÀ MIỀN NÚI KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO? Long mạnh vùng đồng bằng khác với miền núi cao vì tính chất của sơn và thuỷ khác nhau. Sơn thuỷ ở miền núi dễ thấy, dễ phân biệt, sơn thuỷ ở đồng bằng khó thấy và khó phân biệt nên long mạch đi ngầm trong lòng...
NHÂN KHÍ – CÁCH VẬN DỤNG NHÂN KHÍ

NHÂN KHÍ – CÁCH VẬN DỤNG NHÂN KHÍ

NHÂN KHÍ ảnh minh họa Khí của con người được đánh dấu từ lúc chúng ta chào đời – thời điểm chúng ta thở hơi thở đầu tiên, cũng như dấu vân tay, khí của con người chỉ có một và duy nhất. Nhân khí được sinh ra từ trong cơ thể từ những nguồn năng lượng được liên...
TÊN VÀ THỨ BẬC TIÊN NHÂN

TÊN VÀ THỨ BẬC TIÊN NHÂN

Có mấy vấn đề cần lưu trong Tộc Phả, Gia Phả xưa: Tính cách quan trọng: Ở mỗi đời, người xưa chú trọng đến công danh, cách ăn ở trong xã hội, các tên và mồ mả. Tất cả đều phải được ghi đầy đủ.Công danh: Nếu rõ công danh sự nghiệp, đức độ.Cách ăn ở: Kể lại tất cả những...