Hiện nay công ty cung cấp 03 phiên bản chạy trên hệ điều hành Windows 7 (SP1)trở lên.

1. Quản lý tối đa 500 thành viên giá 800.000 VND
2. Quản lý tối đa 1000 thành viên giá 1.100.000 VND
3. Quản lý không giới hạn thành viên giá 1.600.000 VND


Sau khi mua 01 phiên bản nếu muốn đổi lên phiên bản cao hơn thì Quý Khách chỉ cần trả thêm phần chênh lệch.
Thời gian sử dụng sản phẩm bản quyền sau khi mua là VĨNH VIỄN.
Hotline: 0243.7877.526 (08:00 ~ 17:30 Thứ 2 đến Thứ 6)
Email: hotro@akb.com.vn (24/7)

Trân Trọng!

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet, phanmemgiapha