CÁC TRƯỜNG PHÁI PHONG THUỶ

Tại Việt Nam c, phong thuỷ có từ thời vua Hùng, các cung điện đền thờ được xây dựng với sự hợp lý cao về phong thuỷ. Đặc biệt trong các đền thờ còn có ban thờ tôn vinh nền phong thuỷ của người Việt cổ. Trải qua lịch sử phát triển của các triều đại, đời nào cũng có những học giả kế tục và phát triển thuật phong thuỷ.

Trong lịch sử phát triển, thuật phong thuỷ hình thành nên nhiều trường phái khác nhau, mỗi trường phái có phương pháp lý luận và ứng dụng riêng, dựa trên những suy luận khác biệt nhau, thậm chí có khi đối lập nhau. Cho đến nay, phong thuỷ vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, thống nhất vẫn còn mang nhiều sự huyền bí.

Có hai phái lớn gồm:

Phái Hình thế:

Là trường phái Loan Đầu (Hình Thế) lấy hình thế, bố cục làm chính. Chú ý nhận biết nơi khởi đầu và kết thúc, dừng tụ của sơn mạch, thuỷ lưu; tìm kiếm hiện hình mạo hướng bối của long hổ triều ứng, để định huyệt vị toạ hướng.

Phái Lý pháp:

Còn gọi là Lý Khí, trường phái nà lấy la bàn làm công cụ chính, chủ yếu căn cứ vào cái lý của âm dương, ngũ hành, bát quái, cửu tinh, Hà Lạc mà tính toán. Nhấn mạnh âm sơn âm hướng, dương sơn dương hướng, để xác định quan hệ sinh khắc, phán đoán cát hung. Phái này chú trọng tìm hiểu nguyên lý trạch pháp, dương trạch chia ra 24 lộ, phân biệt âm dương, xác định cát hung.

Ngày nay dù ở Phương Tây hay ở Phương Đông khi xây dựng nhà ở đều phải chọn những vị trí hợp lý xung quanh địa bàn, du theo một lối kiến trúc nào thì cũng phải căn cứ vào địa thế xung quanh để tạo dựng một kiến trúc đẹp về thẩm mỹ, lợi về sinh hoạt. Phong thuỷ dù còn vẻ huyền bí nhưng rất thực tế và gần gũi với đời sống con người.

nguồn sách Phong thuỷ thực hành.

ảnh sưu tầm nguồn internet.

Các thẻ liên quan: giaphadaiviet